รุ่น Ultimate Blue-Light Series (BL)

ทดสอบฟิล์ม

Click ตัวอย่างฟิล์มเพื่อทดสอบแสงส่องผ่าน

รุ่น Ultimate Blue-Light Series (BL)

"รังสีแสงสีฟ้า" อยู่ในกลุ่มรังสีอันตรายที่มีผลกับร่างกายหากเราได้รับในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัว แต่หากเราได้รับมากเกินไป ก็จะส่งผลให้เกิด โรคจอประสาทตาเสื่อม (AMD) โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเครียด รวมไปถึงอาการนอนไม่หลับ ซึ่งเกิดจากสารเมลาโทนินไม่หลั่ง

ฟิล์มกรองแสง SYNKRONIZE รุ่น Ultimate Blue-light Series จึงถูกคิดค้นมาเพื่อปกป้องคุณจากรังสีแสงสีฟ้า รวมถึงป้องกันอันตรายจากรังสี UVA UVB แบบ Full Broad Spectrum UV และมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน (รังสี Infrared) ได้อย่างเต็มรูปแบบ (Full-Range IRR) คุณจึงมั่นใจในประสิทธิภาพการป้องกัน...เพื่อคุณและคนที่คุณรัก